การจัดแต่งสวน สไตล์ญี่ปุ่น สวยงาม 28 แบบ

หน้าแรก จัดสวน การจัดแต่งสวน สไตล์ญี่ปุ่น สวยงาม 28 แบบ

เข้าชม 2376 ย่อ URL

การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Garden) สวยงามมากกว่า 28 แบบ ซึ่งเป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์เอเชีย ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ: www.decoist.com