ชีวิตคู่ จะมีปัญหา เพราะ บ้านมีประตูหลัง

หน้าแรก ฮวงจุ้ย ชีวิตคู่ จะมีปัญหา เพราะ บ้านมีประตูหลัง

เข้าชม 905 ย่อ URL

บ้านที่มี ประตูหลัง จะทำลายจะทำลายความสัมพันธ์ใน ชีวิตคู่ ตามหลัก ฮวงจุ้ย ประตูหลัง เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือ อาคารสูง ดังนั้น ประตูหลัง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปก็คือทางที่เปิดออกไปสู่ระเบียง ด้านหลัง ระเบียงเป็นส่วนที่ช่วยกั้นระหว่างภายนอกและภายในห้อง จึงถือเป็นหมิงถังด้านนอก ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อโชคด้านกิจการ ทั้งยังหมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน

หากอาคารใดมีประตูหน้าเป็นทางเข้าออกหลัก แล้วมี ประตูหลัง ทะลุไปยังลานจอดรถ ทางหนีไฟ หรือเส้นทางอื่นๆได้ แสดงว่าอาคารหลังนี้ไม่ได้มีทางออกเพียงทางเดียว ลักษณะเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อโชคด้าน ชีวิตคู่ ของผู้พักอาศัยในอาคาร อาจนำไปสู่ปัญหานอกใจระหว่างคู่สามีภรรยา ทางที่ดี สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารใหญ่ควรจัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว


ประการแรก เพื่อให้ตรวจตราผู้คนที่เข้าออกอาคารได้สะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย

ประการสอง เพื่อให้สะสมพลังแห่งโชคลาภได้ง่าย หากมีประตูหลายบานโชคลาภก็จะกระจัดกระจาย ทั้งยังไม่ดีอย่างยิ่งต่อโชคด้าน ชีวิตคู่