บ้านเลขที่ ตามหลักฮวงจุ้ย

หน้าแรก ฮวงจุ้ย บ้านเลขที่ ตามหลักฮวงจุ้ย

เข้าชม 2311 ย่อ URL

ตามความเชื่อของคนจีนหรือตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว เลขที่บ้านก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านได้เช่นกัน ซึ่งเลขที่บ้านดังกล่าวสามารถคำนวณได้จากการนำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกกัน จนกระทั่งได้หมายเลขสุดท้ายเป็นหมายเลขเดียว ในกรณีที่บ้านบางหลังมีหมวดอักษรต่อท้ายให้ใช้ตัวเลขแทนอักษร คือ ก=1 ข=2 เรียงลำดับต่อกันไป แล้วนำมารวมกับเลขที่บ้านจนเหลือเลขตัวเดียว

 ยกตัวอย่าง บ้านเลขที่ 345/59 = 3+4+5+5+9 = 26 = 2+6 = 8

 จากนั้นจึงนำหมายเลขดังกล่าวมาตรวจผลกระทบตามหลักฮวงจุ้ยบ้านเลขที่ดังนี้

 ความหมายตามฮวงจุ้ยบ้านเลขที่

บ้านหมายเลขที่ 1 : เป็นบ้านที่ทำให้คนในบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นอิสระและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ไปในทางที่ดีขึ้น มีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอน คนในบ้านมักไม่ชอบเข้าวงสังคม ชอบใช้ชีวิตอย่างโดดเดีียว บ้านนี้เหมาะกับคนที่มีิอาชีพสร้างสรรค์

บ้านหมายเลขที่ 2 : เป็นบ้านที่ทำให้คนในบ้านสงบสุข มีความสัมพันธ์และมีความสามัคคีภายในครอบครัวเป็นอย่างดี

บ้านหมายเลขที่ 3 : เป็นบ้านที่ทำให้คนในบ้านมีใจกว้าง มีพัฒนาทางจิตสูง มองโลกในแง่ดี เป็นบ้านที่เหมาะให้คนต่างวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกัน เหมาะที่จะัเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และเหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่

บ้านหมายเลขที่ 4 : เป็นบ้านที่ทำใ้ห้เกิดความมั่นคงปลอดภัย เหมาะแก่การวางรากฐานของชีวิต และเหมาะกับอาชีพที่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่น แต่มีแนวโน้มเมื่อเ้ข้ามาอยู่แล้วจะเกิดความเครียดและทำงานหนัก

บ้านหมายเลขที่ 5 : เป็นบ้านที่เหมาะกับนักหนังสือพิมพ์หรือพวกสื่อสารต่างๆ เนื่องจากเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยอิสระเสรี ทำให้ผู้อยู่อาศัยสดชื่นและกระตือรือร้น มีความสามารถในการสื่อสาร

บ้านหมายเลขที่ 6 : เป็นบ้านที่เหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัว มีเด็กๆทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น และเหมาะกับผู้ที่มีอาชีพคอยดูแลให้คำปรึกษาต่างๆ

บ้านหมายเลขที่ 7 : เป็นบ้านที่ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อความเจริญมั่นคั่ง ร่ำรวย แต่เป็นบ้านที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่ใช้อาถรรพ์และเรื่องลึกลับต่างๆ และจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านนี้มีสัญชาติญาณที่ดี มีตาทิพย์ หรือมีอำนาจจิตเกิดขึ้นได้ง่าย

บ้านหมายเลขที่ 8 : เป็นบ้านที่ช่วยให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเข้าอยู่อาศัยของผู้ที่อยู่ในสภาพผู้นำ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ต่างๆภายในบ้าน จะมีความสัมพันธ์ที่ต่อกันภายในครอบครัว แต่สำหรับคนนอกบ้านแล้วจะหาเพื่อนได้ยาก

บ้านหมายเลขที่ 9 : เป็นบ้านที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ คนที่อยู่บ้านนี้จะมีความเป็นผู้นำ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นจุดสนใจของคนทั่วๆไป งานต่างๆที่ทำจะประสบความสำเร็จ
ขอขอบคุณ: www.homeidea.in.th