ศาลพระภูมิ สมัยใหม่ ปัจจุบัน

หน้าแรก ฮวงจุ้ย ศาลพระภูมิ สมัยใหม่ ปัจจุบัน

เข้าชม 116 ย่อ URL

ศาลพระภูมิเจ้าที่นั้นผสมผสานแนวความเชื่อแบบ ศาสต์ด้านศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เข้าไว้ด้วยกันในสังคมไทยตามอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ศาลพระภูมิ เป็นแท่นบูชาอย่างหนึ่ง สำหรับให้วิญญาณ พระภูมิเจ้าที่ หรือเทวดา ได้อยู่อาศัย พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

ปัจจุบันแม้บ้านเมืองจะเจริญไปตามกลาเวลา ความเชื่อเรื่อศาลพระภูิเจ้าที่ยังคงอยู่ในสังคมไทย จึงมีการออกแบบศาลให้เข้ากับตัวอาคารบ้านเรือนมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้เราจะเห็นศาลเหล่านี้ตามตึกสำนักงาน บ้านที่ออกแบบศาลไปในทางเดียวกัน ตลอดจนโรงแรมดังๆก็เช่นกัน เราไปดูกันว่า 16 ไอเดีย ศาลพระภูมิเจ้าที่แนวใหม่ ทันสมัยได้ต่างจากเดิม ถูกหลักและเป็นมงคล มีแบบไหนน่าสนใจบ้าง


ขอขอบคุณ: