โปรแกรมคำนวนพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

a =
กรอกข้อมูลตัวเลขและทศนิยมเท่านั้นเมตร
b =
กรอกข้อมูลตัวเลขและทศนิยมเท่านั้นเมตร
c =
กรอกข้อมูลตัวเลขและทศนิยมเท่านั้นเมตร
d =
กรอกข้อมูลตัวเลขและทศนิยมเท่านั้นเมตร


วิธีคำนวน

S = (1/2)*(+++) = 0
Area (พื้นที่) = sqrt((0-)*(0-)*(0-)*(0-)) = 0.00 ตารางเมตร.

สรุป

 • 0.00 ตารางเมตร
 • 0.00 ตารางวา
 • 0 ไร่ 0 งาน 0.00 ตารางวา

หมายเหตุ

 • โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถหาพื้นที่ดินของที่อยู่อาศัย พื้นที่ดินการเกษตร โดยวัดความยาวของด้านทั้ง 4 หรือ ทั้ง 4 ที่มีหน่วยเป็นเมตร ใส่ค่า และ กดปุ่มคำนวณ จำนวนพื้นที่ หน่วยเป็นตารางเมตร จะถูกแปลงให้เป็นหน่วยพื้นที่ของไทย โดยมีหน่วยเป็นไร่ เป็นงาน และ เป็นตารางวา ได้โดยอัตโนมัติ
 • คิดค่าใกล้เคียงตามเป็นจริง จากสูตรสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ตามสูตรด้านล่างนี้

มาตราวัดพื้นที่

 • 1 วา = 2 เมตร
 • 1 เมตร = 100 เซนติเมตร
 • 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
 • 1 งาน = 100 ตารางวา
 • 1 งาน = 400 ตารางเมตร
 • 1 ไร่ = 4 งาน
 • 1 ไร่ = 400 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร