คำนวนขนาดแอร์ btu

รายการ ตัวเลือก
ประเภท
ความสูงเพดาน
ความกว้าง
ความยาว

BTU คืออะไร


BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit คือขนาดความสามารถการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ โดย 1 ตันความเย็น = 12,000 BTU

สูตรคำนวณหาค่า BTU


BTU = ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร) x ค่าตัวแปร

ค่าตัวแปร หากฝ้าเพดานสูงกว่า 2.5 เมตร มีจำนวนคนในห้องมากกว่า 3คนหรือมีคอมพิวเตอร์ ควรบวกค่า BTU เพิ่มขึ้นอีก 5% จากค่าปกติ

ตัวอย่าง ห้องนอนมีขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร ต้องใช้แอร์ขนาดเท่าไร
(ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องอยู่ทางทิศตะวันตก มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี หลอดไฟฟ้า)

ใช้ค่าตัวแปร = 800
BTU = พื้นที่ห้อง x ค่าตัวแปร (ห้องนอน)


BTU = 3.5*4.5 *800 = 12,600 BTU